Magnifikat.hr

oče naš koji jesi

Oče naš

(Ažurirano 19.11) Kad molite ne blebećite kao pogani koji misle da će zbog mnoštva riječi biti uslišani.  7 Ne nalikujte na njih (Isus želi da bit molitve shvate) Ta zna vaš otac što vam...

zastava

Mila Domovino!

  Hrvati, ljubimo svoju domovinu, Radimo za nju, Neustrašivo se borimo za nju, Sve žrtvujemo, a vi, plemenite kćeri našega naroda, vi nas sokolite, U našoj borbi neka nas prate vaše pobude, vaši uzdisaji,...