Magnifikat.hr

pokaznica

ISUS – u Presvetom oltarskom sakramentu (A.M. Liguori)

Iako je Isus u posvećenoj hostiji  – vjernici se  često ponašaju kao da ne vjeruju​i ne pokazuju mu POŠTOVANJE I LJUBAV. … Isus je u jednom viđenju povjerio svetoj Mariji Margareti Alacoque: “Od većine primam samo NEZAHVALNOST, ​ NJIHOVIM NEPOŠTOVANJEM I SVETOGRĐIMA, NJIHOVOM HLADNOĆOM I NJIHOVIM PRIJEZIROM KOJIM ME VRIJEĐAJU​ U OVOM SAKRAMENTU LJUBAVI..”​ Isus je zato tražio poseban blagdan PRESVETOG SRCA kada bi one duše koje ga vole svojom ljubavlju mogle nadoknaditi za prezire u uvrede koje se nanose  Njemu prisutnom u Presvetom sakramentu Primjeri svetaca koji su pred Presvetim sakramentom nalazili snagu u apostolatu i nevoljama…

gospa i trnova kruna

Tamo pod križem

Tamo pod križem stala je Ona. Majka. Žena boli. vična patnjama. I slušala je i još danas sluša besramne psovke a Majka je Božja i Majka je nama. I dok tamo neko a i...