Magnifikat.hr

MARTIN

Sv. Martin

Tristo petnaeste, u vrijeme slobode kršćana Živjeli roditelji kojima je vjera bila strana Iz Panonije su bili rodom, imali su sina kojeg danas znamo kao svetog Martina.   Otac mu je viši časnik koji...

karlo boromejski

Sv. Karlo Boromejski (4.11.)

Tog svetog biskupa Crkva se rado sjeća što poteče iz šesnaestog stoljeća. Uzor je bio još u vrijeme studentskih dana, svakodnevna molitva bila mu je hrana   Taj čovjek čestit imao je jaku volju:...

kuzma-i-damjan

Sveti Kuzma i Damjan

    Kuzma i Damjan se rodiše u Eneji gradu, liječnicima pobožnim uzor su u radu. Danas ih pamtimo kao svetu braću Što za rad svoj nisu tražili plaću.   Liječenjem su služili čovjeku...

baby before and after

Djeca – stvari koje se bacaju?

Jedan doktor koji je obavljao abortuse prvi put je osjećao strašnu grižnju savjesti, no kasnije se navikao…  Kaže: “… to je postala lagana stvar jednom kad sam počeo promatrati ženu kao da je životinja, a...

papa gospa

Molitva Gospi Guadalupskoj

O, Bezgrešna Djevice, Majko pravoga Boga i Majko Crkve! Ti, koja s ovog mjesta pokazuješ tvoju milost i susosjećanje sa svima koji mole tvoju zaštitu; poslušaj molitve koje ti upravljamo sa sinovskim povjerenjem, i...