Otkriće svih vremena: u Turskoj pronađena NOINA ARKA

noina arka

U knjizi Postanka – piše da je Noina arka zastala
na brdu ARARAT.
Turske vlasti dale su dopuštenje ekspediciji koja je snimila otkriće. U okamenjenom brodolikom obliku pronašli su drvene ‘zidove’ arke. Ekspedicija nas svojim otkrićem vraća

4.800 godina unatrag!

I OVO BI NAS TREBALO POTAKNUTI DA
VIŠE ČITAMO – BIBLIJU.

….
Više na youtube snimci:

Noahs Ark Discovered on Mt  Ararat

Print

You may also like...