Opet ćete me vidjeti

križ uskrsnuće 2

Isus učenike na rastanak podsjeti:
»Malo, i više me nećete vidjeti;
i opet malo, pa ćete me vidjeti.«

Neki od učenika na to se zapitaju
Kakva li istinu te riječi skrivaju.
Što je to što nam zbori?
Ne znamo što govori…

Isus znade o njihovim pitanjima
pa im reče:
Pitate se što to značit ima…
‘Malo, i nećete me vidjeti;
i opet malo, pa ćete me vidjeti’?

Zaista, zaista, kažem vam:
vi ćete plakati i u jauku biti
a svijet će se veseliti.
Vi ćete se žalostiti,
ali vaša će se žalost
u radost okrenuti.

Žena kad rađa,
žalosna je
jer je došlo njeno vrijeme.
Ali kad rodi djetešce,
ne spominje se više muka ni breme.
Radosna je
jer čovjeka na svijet daje.

Tako dakle i vi:
sad ste u žalosti,
No imajte na pameti,
da ja ću vas opet vidjeti;
i srce će vam biti puno sreće
i radosti vaše nitko vam oteti neće.
U onaj dan, kad ćemo se sastati,
nećete me ništa više pitati.

I dade im Isus obećanje svoje:
Što god zaištete u Oca,
dat će vam u ime moje!
Dosad niste upoznati s time,
niste ništa tražili u moje ime.
I opet im tu riječ iznaša:
Ištite i primit ćete
da potpuna bude radost vaša!

Tri godine Isus je s učenicima dane djelio
s njima je i one zadnje dane podjeliti želio.
Njih je izabrao da budu svjedoci svega
i nastave to Božje djelo nakon Njega.

Kao Bog o svemu što slijedi dobro je znao,
Kao čovjek i bol je zbog rastanka osjećao.
Kao prijatelj ne bi ih želio rastužiti
i želio je da vjeruju kako će se opet družiti.

Zna da u smrt poći mora, da došao je čas.
Zna da će tako svladati Zloga i donijeti spas.
Zna da će sve što slijedi izgledat kao kraj
Zna da će i oni sve gledati kao promašaj.

Zna da će njihovi neprijatelji likovati
Zna da će pred njih u ruganjima stati.
Zna da će im biti teško bez Njega
Zna da će ih biti u strahu zbog svega.

Zato im želi dati neko ohrabrenje
da na ono poslije usmjere mišljenje.
Sa majkom koja rađa usporedit ih želi
koja se djetešcu nakon boli veseli.

Doći će opet onaj što će otet ga tama,
Doći će jer nije vječna ona smrtna drama.
Doći će i kad se na dolazak taj ne računa
Doći će i njihova radost bit će potpuna.

Tražite! Isus ih na molitvu potaknuti želi
Tražite u moje ime! Zadnje savjete im dijeli.
Tražite i dobit ćete! Opet ih uvjerava,
jer u uslišanju radost slijedi i Božja proslava.

U Isusovo ime, Oče, tražimo sada
da nas tama Zloga ne savlada.
U Isusovo ime, Oče, usliši nam želju (…)
i proslavi se Ti… u našem veselju.

32 web

33 web

Print

You may also like...