Nepokolebljivost u dobroj odluci (primjer sv. Franje Ksaverskog)

Koliko znači JEDNA DOBRA ČVRSTA ODLUKA! Na nagovor sv. Ignacija otišao na duhovne vježbe, dobro promislio o svom životu i Božjoj volji. Odlučio biti svećenik i više nikad se nije pokolebao… postao svetac. – Sv Franjo Ksaverski…

Danas se spominjemo sv. Franje Ksaverskog… 12_3_ Francis Xavier

Nije je cijeli život bio revan katolik, niti je razmišljao o tome da bude svećenik, a kamoli isusovac. (tada su isusovci bili novost…) Al evo sv Ignacije je nakon dugo nagovaranja postigao od njega da dođe na duhovne vježbe

I on je na tim duhovnim vježbama stao pred Gospodina i sagledao svoj život donio odluku i ostao vjeran.

Koliko znači jedna dobro donešena odluka! Da se čovjek ne okreće iza sebe, da je ne dovodi pitanje, da se ne koleba.

Imao sam vremena da promislim, vidio sam to pred Bogom, trebam ići naprijed, ako trebam premještati brda… Trebam to ostvariti…Bog to hoće od mene

Bog je preko njega učinio velike stvari radi čega ga i danas častimo kao sveca.
On je toliko učinio na obraćenju Japana, više nego toliki misionari koji su došli nakon njega.

Niti je znao japasnki, niti poznavao kulturu, niti neke druge stvari, a opet evo Bog se s njim služi

Kad je naša odluka nepokolebljiva, kad se u sebi ne dvoumimo, kad ne otvaramo pitanja suvišna, i bespotrebna … Nego živimo predanje Bogu… Bog otklanja zapreke, rješava ono što treba rješavat

(…)

Mi smo u godini koja je posvećena svećeniku (2010..)– svećenička godina i tako možemo razvijat solidarnost među nama. Možemo

I sebi posvjestit koliko ovisimo o drugima, koliko  vjernici ovise o tome kakav je svećenik, a svećenik ovise o tome kakvi su vjernici.

Koliko možemo biti pomoć. I ako je svaki svećenik dužan moliti časoslov to je i molitva Crkve i molitva za vjernike.

I dužan je svaki župnik svake nedjelje dužan misu prikazivati za baš vjernike te župe.

To su samo neki oblici kako je svećenik pozvan i dužan solidirazirat se sa vjernicima,

a isto tako je dužan svojim životom činit žrtvu.

Ujedno su  vjernici pozvani da čine to isto..

 

Kad bi doista svi ispunjali svoju zadaću da podržavamo jedni druge  molitvom i žrtvom onda bi svi bili drugačiji, onda bi stvari bi se događale puno brže nego što se događaju danas

I zato iskoristimo i ovu godinu da molimo za svete svećenike,

…a i  da imamo svete obitelji.

Pa evo posebno – nova zvanja, da nam ovogodišnji đakoni, koji su ređeni…

budu prilika da u njima vidimo budućnost  Crkve

i da molimo Boga da im da predanost u njihovu služenju svima nama. Amen.

2. dio propovjedi don J. Mužića, na blagdan Franje Ksavesrkog, 2010.

Print

You may also like...