Mržnja svijeta na Isusove učenike (II)

farizeji

Sjećajte se ovoga… –
To sam rekao da ne sablazne koga
Izopćavat će vas iz sinagoga.

Štoviše, dolazi čas
kad će svaki koji ubije vaše tijelo
misliti da tako čini
Bogu ugodno djelo.

A tako će činiti
jer mog Oca ne poznaju.
A niti mene.
Zato u mržnji ustraju.

Govorio sam vam ovo
da se sjetite kasnije.
kad dođe vrijeme,
da je to ono
što sam vam rekao prije.

Isus je jasno rekao svojim učenicima
da će oblak mržnje biti i nad njima.
Ne treba ih čuditi kad to jednom bude
i kad ih kao neke zločince osude.

Polako će ih prognati iz društva svoga
oni što ne priznaju Isusa za Boga.
Njega nisu prihvatili pa neće ni njih
i svaki onaj što vjeruje mu ima biti tih.

Ako Isusa su ubili, raspeli mu tjelo,
tad ubiti i učenike nije strašno djelo.
I učinit će to kasnije većini od njih
jer ne žele nauk taj. Ima biti tih.

O Spasitelju učenici šutjet ipak nisu htjeli
pa makar ih ko Učitelja na križ razapeli.
Istina, Objavljena s neba, po svijetu ih šalje
da ono čemu su svjedoci bili prenesu i dalje.

Mržnja protiv Isusa prenosi se sada na nje
zaslijepila ih oholost i njihovo neznanje.
U savjestima opravdavaju svoje zle čine
daleko idući od Dobra, Ljubavi i Istine.

Zar je zloća učenika bila razlog mržnji toj?
Što su loše učinili da na njih krenu u boj?
Razlog je samo: Isus, i vjera da je Bog
a oni se ne žele odreći starog puta svog.

Oprosti im Bože, jer ne znaju što čine
riječi su sa križa, riječi od Istine.
Riječi su to i prvog mučenika
koji u praštanju posta Isusova slika.

U vjeri mi znamo da Crkva do konca traje
da Isusov nauk do kraja svijeta ne prestaje.
Ako je sotona naizgled od Crkve jači
to nipošto njegovu pobjedu ne znači.

Sačuvaj nas Isuse u vjeri učenika
okrijepi i nas žrtvom palih mučenika.
Sačuvaj nam duše pred onima što nište
jer duša naša Tebe i Tvoju volju ište.

28 web

29 web

Print

You may also like...