Milostinja, molitva i post  – u skrovitosti

NA GORIMilostinja
Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima
da vas oni vide.  Inače, nema vam plaće
u vašeg Oca koji je na nebesima. 1

Kada dakle dijeliš milostinju
ne trubi pred sobom
(za priznanjima ne žudi)
kako to u sinagogama i na ulicama
čine licemjeri da bi ih hvalili ljudi.

Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. 2
(al ne od Boga na Visini.)
Ti, naprotiv, kada daješ milostinju
– neka ti ne zna ljevica što desnica čini. 3

Milostinja tvoja ima skrivena biti
I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti
On će ti uzvratititi!  4

Molitva
Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri!
(što prikazuju se dobrima, a zapravo lažu.)
Vole moliti stojeći u sinagogama
i na raskršćima ulica
da se ljudima pokažu.

Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. 5
Ti naprotiv kad moliš pomoli se svomu Ocu
koji je u skrovitosti,
U sobu svoju idi.
Zatvori vrata za sobom.
I uzvratit će ti Otac tvoj
koji u skrovitosti vidi.“ 6

Post
I kad postite ne budite smrknuti kao licemjeri,
Izobličuju lica  da svoj post ljudima pokažu.
Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. 16
(jer Isus zna da u srcu lažu.)                                               

Ti, naprotiv, kad postiš,
pomaži glavu i umij lice 17
(Nek se post tvoj Bogu tvome svidi!)
Nek ne zapaze ljudi kako postiš
nego Otac tvoj koji je u skrovitosti.
I uzvratit će ti Otac Tvoj koji u skrovitosti vidi. 18

(Prema Mt 6,1-6.16-18)

…………

(…………………………)

Print

You may also like...