Marijo, majko Isusova

gospa vMarijo, majko Isusova

Budi moja majka sada

Tvoja ljubav prema Bogu

Nek i u mom srcu vlada.

 

Marijo, majko Isusova

Budi moja majka sada

U tami ti mi svjetlo budi

Uzor vjere, moja nada.

 

Marijo majko Isusova

Budi moja majka sada

Odgoji me kao dijete svoje

Ne daj duši da od grijeha strada.

 

Marijo majko Isusova

Budi moja majka sada

Daj da živim u skormnosti

I ne uzmičem od rada.

 

Marijo majko isusova

Budi moja majka sada

Daj da učim šutnju tvoju

Da me buka ne nadvlada.

 

Marijo majko Isusova

Budi moja majka sada.

Posvećujem ti srce svoje

U zamke svijeta da ne pada.

 

Marijo Majko isusova

Budi moja majka sada

Poslušnost tvoja nek me uči

Kako da se i ja vladam.

Print

You may also like...