Majka Tereza i njena duhovnost

majka terezaMajka Tereza je uzela redovničko ime Tereza, a njeno krsno ime je Agnes (Janja). Rođena je u Albaniji od kršćanskih roditelja, majke Drane i oca Nikole, koji je umro pod nerazjašnjenim okolnostima (1919.). Tada je mala Agnes imala tek osam godina. Imala je još sestru Agu i brata Lazara. Živjeli su u Skopju u Makedoniji. Odlučila se za redovnički poziv i to kod sestara Loretanki u Irskoj. Iako njena majka nije bila sretna s njenom odlukom na kraju ju je ipak podržava sa riječima da uvijek gleda samo naprijed. Iz Irske su je sestre poslale u misijsku kuću sestara Loretanki u Indiji. I tamo se događa da prepoznaje drugčiji poziv, tj. da iziđe iz samostana na ulice i bude Isusova ljubav među najsiromašnijima od siromašnih. Poziv unutar poziva. Dobiva dopuštenje da djeluje na ulici, što je u to vrijeme bila potpuna novost. Nitko od redovnika se nije brinuo za te nevoljnike na ulici. Stoga su je u početku gledali s nevjericom i osudom. Malo po malo imala je sve više sestara uza se koje su htjele živjeti kao ona služeći Isusu u najsiromašnijima od siromašnih i živeći od Božje Providnosti. Omtdabrala je odjeću indijskih žena, sari, a na ramenu gdje se sari prikopčava za habit, stavlja križ. U kapelama Misionarki ljubavi, kojih danas ima u stotine zemalja širom svijeta, pored križa piše: „Žedan sam!“ Riječi su to koje je Isus izgovorio na križu, a i riječi koje je ona čula jednom zgodom kad je imala iskustvo lokucije. Doživjela je da je Isus poziva kroz siromahe. Da služi njemu služeći njima. Uz tri zavjeta: siromaštvo, čistoća i poslušnost uzela je i četvrti zavjet, koji i njene sestre daju: služiti svim srcem najsiromašnijima od siromašnih.

O. Hardon S.J. je poznavao Majku Terezu i njenu duhovnost 25 godina. Piše kako ju je jednom zgodom pozvao Ivan Pavao II. Rekao joj je kako bi želio malo promjeniti njenu konstituciju. Želio bi da se brine ne samo za siromašna tijela, nego i za siromašne duše. Želio je da ih poučava u vjeri. Majka Tereza se potužila da njene sestre nisu u tom poučene. „Onda ih poučite!“ rekao je papa. Ona je ozbiljno shvatila taj zadatak. (U isto vrijeme je i o. Hardon dobio zadatak iz Vatikana da pomogne sestrama Majke Tereze.)

papa ivan pavao II i mt

Ono što on ističe u njenoj duhovnosti je živa vjera u stvarnu Isusovu Prisutnost u euharistiji, pred kojim su sestre svaki dan imale sat klanjanja. Dnevni red njenih sestara počinje ujutro u 4.40. Ispunjen je molitvom i služenjem. Majka Tereza je prepoznala da duboka žeđ siromaha i najveća glad nije ono što mogu dobiti za svoje tijelo, nego potreba za ljubavlju, da znaju da ih netko voli. Nije se samo brinula za siromahe već i za svoje sestre za koje je željela da imaju ne bilo koje nego – najbolje svećenike za duhovnike i ispovjednike. Ono što je bila također karakteristika Majke Tereze i njenog načina misonarenja jest da je bila potpuno neovisna od vlasti i njihovog financiranja. Shvaćala je da financijska ovisnost postaje financijsko ropstvo. Znala bi reći da onda kad ljudi prestanu davati novac njenim sestrama tada će taj red i prestati postojati.

Sve što je radila proizlazilo je iz duboke molitve. Kao da je stalno bila u dubokom zajedništvu s Bogom, a najčešće se mogla vidjeti s krunicom u ruci. Znala je da nema drugog načina da zna volju Božju osim da ga to pita. Stoga ga je tako i postupala želeći onda i izvršiti Božju volju svim svojim srcem.

Print

You may also like...