Maglaj – relikvija sv. Leopolda – ruka kojom je odriješivao grijehe (s hodočašća)

Grupica hodočasnika iz Splita, u organizaciji crkve sv. Filipa Nerija, otišla je na hodočašće
u Maglaj

U Maglaju je samo jedna katolička crkva, puno džamija i jedna pravoslavna crkvica. Katolika je malo.
Muslimana (Bošnjaka) ima oko 20 tisuća, Hrvata oko 2000, a Srba oko 800. (usp. wikipedija)
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic
Sve ih više iseljava, kao i u drugim Bosanskohercegovačkim mjestima.
(Zanimljiv podatak je da se Srbi ne iseljavaju jer njihova vlast to ne dopušta)
Pašnjaci i plodna polja uz rijeke i potoke sve češće bivaju posjedi bogatih muslimana.
U Maglaju je nekada bio župnik don Ante Baković

U vrijeme njegove službe u župi odlučeno je da se na mjestu stare crkve sv. Ante – gradi nova crkva u Maglaju čiji zaštitnik će biti sv. Leopold.
Moderna crkva sv. Leopolda okuplja vjernike svake srijede na ispovijed, svetu misu i molitvu ovom svecu. Svetište čuva vrijednu relikviju sveca: njegova desna ruka tj. dio desne ruke – kojom je neumorno za vrijeme svog svetog života odriješivao vjernike od njihovih grijeha.
(zato tijelo sv. Leopolda kojeg smo imali priliku vidjeti – i u Splitu nedavno
kao – neraspadnuto – nema desnu šaku.)

Image and video hosting by TinyPic

Vjernici se ispovijedaju u sobici koja s nalazi u lijevom kutu ovog modernog kora. Sobica je napravljena kao kopija sobice u Padovi, u kojoj je Leopold znao ipovijedati i po 11 sati dnevno.
Image and video hosting by TinyPic
Prema riječima župnika postoje zapisi svjedočanstava ozdravljenja po zagovoru sv. Leopolda, a među njima ima i onih muslimanske vjere i pravoslavne. Tako primjerice žena muslimanka koja se kod mnogo doktora liječila od tumora, a na kraju je ozdravila u ovom svetištu (no nije se obratila na katoličku vjeru).
Image and video hosting by TinyPic
U desnom kutu crkve, blizu relikvije, postavljena je i slika Gospe od Pobjede, a čiji je umjetnik želio poručiti da su k njoj dobro došli svi ljudi. Stoga pod plaštom ima osoba raznih kultura…

Lijepo je u toj sredini, većinski muslimanskoj, čuti zvuk zvona, a čuju se ona – kako župnik reče tri puta dnevno (Anđeo Gospodnji…) i nema onih koji se bune na taj zvuk.
No, čuje se i pet puta dnevno glasna molitva muslimana, koju smo u kratkom obilasku mjesta imali priliku i čuti. …

više o hodočašću na: Dom Gospodnji

Print

You may also like...