Litanije poniznosti

eucharist-8

Litanije Poniznosti
Isuse blaga i ponizna srca
Usliši me!
Od želje da budem poštivan-a,
OSLOBODI ME ISUSE!
Od želje da budem voljen-a,
OSLOBODI ME ISUSE!
Od želje da budem slavljen-a …
Od želje da budem čašćen-a …
Od želje da budem hvaljen-a…
Od želje da budem pred drugima…
Od želje da budem pitan-a za savjet…
Od želje da budem priznat-a…
Od straha da budem ponižen-a…
Od straha da budem prezren-a…
Od straha da trpim odbijanje…
Od straha da budem oklevetan-a…
Od straha da budem zaboravljen-a…
Od straha da budem ismijan-a…
Od straha da budem pogrđen-a…
Od straha da budem osmunjičen-a…

Da drugi budu više ljubljeni nego ja
ISUSE, DAJ MI MILOST DA TO ŽELIM!
Da drugi budu čašćeni više nego ja –
ISUSE, DAJ MI MILOST DA TO ŽELIM!
Da drugi uzmognu rasti pred svijetom
A ja da se umanjujem – ISUSE, …
Da drugi uzmognu biti izrabrani,
A mene da stave na stranu … ISUSE,…
Da drugi budu hvaljeni
A za mene da se ne brinu – ISUSE…
Da drugi od mene u svemu dobiju prednost – ISUSE…
Da drugi budu svetiji nego ja
Samo da I ja postanem svet-a koliko mogu – ISUSE, DAJ MI MILOST DA TO ŽELIM!
Isuse blaga i ponizna srca
Učini srce moje po srcu svome!
(Rafael Merry del Val)

Print

You may also like...