Izdajica prokazan

isus juda zalogaj

Ne govorim o vama svima!
Znam koji se zovu – izabranima!
Ali nek se ispuni što piše u Pismu Svetu:
„Koji blaguje kruh moj, na me podiže petu.“

Već sada kažem, prije neg je vrijeme toj zgodi,
 da vjerujete da – Ja jesam – kad se to dogodi.

 Zaista, zaista kažem vam:
 Tko prima onoga kojega ja šaljem,
 mene prima.
 A tko mene prima, prima onoga
    koji je mene poslao k ljudima.“

 Rekavši to, potresen u duhu
Isus će im do znanja dati:
 „Zaista, zaista, kažem vam:
   jedan će me od vas izdati!“

Među učenicima se šaputanje stvori
u nedoumici o kome to Isus govori.

A Petar tada Ivanu znak daje
da Isusa upita tko ga to izdaje.
Ivan ga upita: Gospodine, tko je taj?
A Isus će njemu:
„Onaj komu dadem umočen zalogaj.“

 Isus uze zalogaj i dade Judi da jede,
a njega sotona tog časa opsjede.
Na to mu kaza: “Što činiš brzo čini!”
a nitko ne shvati gdje nesta Juda, u tišini.

Mislili su da ide za blagdan nešto kupiti
Il će od novca nešto za siromahe skupiti.
No nije to. Juda će s kobnom odlukom poć
uzet zalogaj od Isusa i otić u mrklu noć.

S Isusom je tri godine djelio dane
i uvršten bio među odabrane.
Vidio je Njegovu moć i čudesa
no prokletstvo birao umjesto nebesa.

 A Isus je dobro znao srca ljudi
I to znanje njegovo katkada nas čudi.
Kako je mogao i takvog izabrati
koji će ga jednom za srebrenjake dati?

 U potpunoj slobodi Juda čini zlo
makar i u Božjem sveznanju čini to.
U potpunoj slobodi od Isusa se djeli,
a onda ni sam više ne zna što želi.

 Ona Posljednja večera prva misa je bila,
kad su se dvanaestorica pričestila.
No Juda je zalogaj svetogrdno primao
jer je na duši težak grijeh imao.

 Isusa se u duši već odrekao,
prije nego je židovima išta rekao.
Isus za nj više nije bitan. Ne vrijedi.
Samo novac. To je postao bog kojeg slijedi.

Na oltarima svijeta Isus je i danas. Izdan.
I ne drži se Zakon jednom Bogom dan.
Pričest se daje kao da i nije Kristovo Tijelo,
dijeljena onako kako bi se komu htjelo.

 Sačuvaj nas Božje od zlouporaba oltara
kao da žrtvenik nije gdje se čudo stvara.
I dok zlouporabe rastu i ima ih posvuda,
sačuvaj nas svećenika kao što je Juda.

 Daj nam svećenike što Tebi ponizno služe
I koji se s Tobom u molitvi rado druže.
Daj nam svećenike svete za svetim oltarom
što dušama neumrlim služe sa velikim žarom.

 U naknadu za sve Jude zbog kojih trpiš često
pronađi u srcima dobrih neko toplo mjesto.

EV PO IV 11

EV PO IV 13 v

Print

You may also like...