Isus tumači smisao svoje smrti

isus u hramu i mnoštvo

Duša mi je sada potresena
I koja riječ da bude rečena?
Oče, od časa ovog izbavi me ?
No zato dođoh…
Oče, proslavi svoje ime!

Glas sa neba tada će se prolomiti:
Proslavio sam i opet ću proslaviti!
Mnoštvo začu nešto se neba slično gromu,
a drugi glas anđelov prepoznaju u tomu.
Isus njima na to reče za taj Glas:
Nije ovo poradi mene, nego poradi vas!

 Sada će se ovom svijetu suditi,
Sada će knez ovog svijeta izbačen biti
I kaza im Isus im svoj put:
A ja kad budem sa zemlje uzdignut
Sve ću k sebi tad privući! – (kaza to narodu svemu)
A to reče da saznaju kakva smrt se sprema njemu.

Nato mu mnoštvo odgovori
Mi smo čuli da zakon ovako zbori:
Da Krist zauvijek ostaje!
(no čovjek Božji put ne poznaje)
Kako to da će uzdignut biti? Neznaju.
I Sin Čovječji? Tko je taj? – Upitaju

Isus im na to reče (a riječi te rečene su i nama):
Još malo vremena svjetlost je među vama!
Hodite dok je svjetlo da vas ne obuzme tama.
U svjetlost vjerujte dok svjetlost imate
Da budete sinovi svjetlosti!
Te riječi su im za rastanak date.
A onda Isus ode, da bi bio tih,
Ode – i sakri se od njih.

Otac s neba glasno progovara
Stvoritelj svega što riječima stvara
Govori o proslavi imena svoga
Da bi vjerovali u pravoga Boga.

 Isusova smrt sud je svijetu
a ne njemu, ko prokletu,
Na križ će Bog uzdignut biti
Al zbog naših grijeha to će se zbiti.

 On koji je Svjetlo samo
ogrnut će biti crnom tamom
Za taj čas križa on je i sišao s neba
jer Bog zna da baš tako treba.

 Isuse ne daj da u tami hodimo
već da se svjetlom Tvojim vodimo
Isuse, Ti si Svjetlo naših duša
Tko te iskreno traži taj to i kuša.

 Neka Tvoje svjetlo i nada mnom bdi
I kad duša bdije i kada spi
Nedaj mi da upadnem u zamke Zloga
Jer Tebe ja priznajem za pravoga Boga.

 I kad srce mi bježi od težine križa
učini da Tvoja bol meni bude bliža.
Vrati me na Izvor, na To vječno Počelo
Na Ljubav Tvoju, na sveto Raspelo.

str 5 isus tumači

str 6 isus tumači

 

Print

You may also like...