I ateisti su protiv abortusa

 

  • Svi ljudi koji imaju osjećaj za socijalnu pravdu dižu glas za one koji ne mogu govoriti u svoje ime, a oni koji su najugroženiji su oni najmanji, još nerođeni. Među njima – curice. Ako to nije stvar za koju bi se morale boriti feministice onda što jest… ?”
  • Kad jednom dijete bude začeto, dijete je dijete, nije klokan ili nešto slično… Ubijaš li dijete koje je u svom razvoju – ubijaš ljudsko biće… NEDOSTAJU
Print

You may also like...