Euharistijsko čudo: Lanciano, 750. god. (Nakon što je svećenik posumnjao u riječi pretvorbe…)

lanciano

Ostaci euharistijskog čuda u Lancianu čuvaju se do danas. Svećenik je slavio svetu misu i u trenutku pretvorbe (kad se izgovaraju Isusove riječi: „Ovo je moje tijelo… Ova je moja krv…ovo činite meni na spomen“) posumnjao je u istinitost tih riječi, tj. sumnjao je da je to stvarno Isusovo tijelo i krv. Kad je završio sa riječima pretvorbe dogodilo se da se hostija stvarno promijenila i vidljivo (što se inače ne događa na vidljiv način) te da se vino također vidljivo promijenilo – u krv. Svećeniku je bilo žao što je posumnjao te je počeo plakati i pitati Boga oproštenje. O ovom čudu svjedoče i zapisi vjernika iz tog vremena. 1970. analiza relikvija je pokazala da se hostija stvarno promijenila u meso/tijelo koje je prema nalazu bilo dio ljudskog srca, a vino se promijenilo u krv, krvne grupe AB, one iste koja se nalazi na Torinskom platnu.

Print

You may also like...