Djelovanje Duha Svetoga

duh sveti

S početka vam ove riječi nisam dao
jer sam s vama bio.
A sad odlazim k Onom koji me poslao.
I nitko me od vas ne pita: ‘Kamo ideš?’
‘Kuda ćeš, Gospodine?’
Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce
što vam rekoh ove riječi od Istine.

No, istina je, kažem vam
bolje je za vas što ću otići:
jer ako ne odem,
Branitelj k vama neće stići;
Ako pak odem,
poslat ću ga k vama odonuda
A kad on dođe, pokazat će svijetu
što je grijeh,
što li pravednost,
a što osuda:

Grijeh je
što u mene ne vjeruju.
Pravednost – što odlazim k Ocu
i više me ne vidite
nit me uši vaše čuju.
A osuda –
što je knez ovoga svijeta osuđen.
Riječi moje istinu pokazuju.

Još vam mnogo imam reći
al još nije vrijeme,
jer sada ne možete nositi.
Bilo bi vam teško breme.

No kada dođe on – Duh Istine –
upućivat će vas u istinu svu
jer neće govoriti sam od sebe,
nego ono što od mene ču.

I neka srce vaše pazi –
navješćivat će vam
ono što dolazi.

On će mene proslavljati
jer će od mojega uzimati
i vama navještati.
Sve što ima Otac, moje je.
Zbog toga vam rekoh:
od mojega uzima i to će vama dati.

Otajstva vjere Isus postupno otkriva
i želi da ih prati ta Istina uvijek živa.
On zna da je od rastanka došlo vrijeme
dok su usne učenike sada posve nijeme.

Od žalosti samo šute, slušaju o Duhu
i ne znaju u kakvom će se pojaviti ruhu.
Tek kad Duha pošalje, tek kasnije,
sve će im Isusove riječi biti jasnije.

On kog je donijela Djevičanska utroba,
odlazi da dođe Treća božanska osoba.
Otac, Sin i Duh Sveti, a sve jedan Bog!
Kako? Nedokučiva je tajna otajstva tog.

I kad Isusovo vrijeme s učenicim’ mine
tad pratit će ih Njegov Duh, Duh Istine.
Pouke od Duha to nisu učenja svijeta
već radije nešto što nevjernima smeta.

Ovaj svijet ne želi čuti da postoji grijeh:
To samo uživanje kvari, zabavu i smjeh.
Duh svijeta požudama daje toleranciju,
iz riječniku grijeh briše, a hvali uživanciju.

Kajanje i pokora – komu to uopće i treba?
Ako ne postoji grijeh, nema ni suda s Neba.
Ako Bog nije Pravda već Milosrđe samo
dopušta se i da zloćama više mjesta damo.

Što je dobro, a što zlo – tko ima prava reći?
Što je to što čovjeka može dovest k Sreći?
Čovjek samom sebi sve više bogom biva
što je dobro, a što zlo – sam za se odlučiva.

Odbacuje Stvoritelja i Spasitelja svoga
zlo naziva ljepotom i igra se boga.
Ne treba mu Objava ni Božje Otkrivenje
već je važno samo čovjekovo htijenje.

Nek nam Tvoje riječi Bože budu više važne
da prepoznamo u svijetu sve bogove lažne.
Nek pred očima nam bude Tvoje Otkrivenje
prije nego znanost ljudska i ljudsko mišljenje.

Duše Sveti ti i mene uči o onom što treba,
o Dobru onom pravom i Putu do Neba.
Budi Branitelj i meni u svijetu punom laži
Istinom mi svijetli, Prisutnošću me snaži.

30 web

31 web

Print

You may also like...