Dekalog (u stihovima)

10 bz

DEKALOG (10 BOŽJIH ZAPOVIJEDI)

Tri tisuće i petsto godina je iza,
al riječ Dekaloga i danas je bliza.
Na Sinaju jednom zakon Božji dan
I danas želi svima biti znan.

JA SAM GOSPODIN BOG TVOJ
Što iz kuće ropstva izbavih narod svoj
NEMAJ DRUGIH BOGOVA UZ MENE
Prva je zapovijed na komadu stijene.

Ime Božje je sveto i druga zapovijed je otud
NE IZUSTI IME GOSPODINA BOGA SVOGA UZALUD.
Za ime svoje, ime Isusovo, Bog poštovanje traži
A za ime Gospino i imena svetaca to isto važi!

SPOMENI SE DA SVETKUJEŠ GOSPODNJI DAN!
U sjećanje na život vječni po Isusu nam darovan.
Svaka nedjelja je spomen na Uskrs onaj prvi,
Kad Isus, naš Spasitelj, smrtne okove smrvi.

POŠTUJ OCA I MAJKU
DA DUGO ŽIVIŠ I DA TI NA ZEMLJI DOBRO BUDE!
To nije rečeno samo za djecu već i za odrasle ljude.
A kad Zakon Božji poštuju naši poglavari
i njih treba slušati, slušajući Boga tad, u stvari.

NE UBIJ! Ljudski život je svet. Bog a je dao.
Prije nego smo nastali, On nas je znao.
Bog je stvoritelj života. On početak daje.
Al ljudski stvor što ubija Njega Tvorcem ne priznaje.

Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, muško i žensko stvori
Da ljubav njihova o Ljubavi Njegovoj govori.
NE SAGRIJEŠI BLUDNO! Božji zakon tako kaže
Al muško i žensko bira često što je njima draže.

NE UKRADI! Bog još od Mojsijeva vremena kori
a Isus te riječi ponavlja i još uz to ovo zbori:
Ne može se Bogu i bogatstvu u isto vrijeme služiti
jer ćeš jednog prezirati a drugom sluga biti.

NE RECI LAŽNO SVJEDOČANSTVO! Nisu riječi nove
jer od davnina Bog nas na istinitost zove.
Svake laži, dvoličnosti, Bog želi da se čovjek kloni,
uz Istinu pristajati pa i onda kad ga se progoni.

Kad čovjek želi Božji biti i ostati mu vjeran sluga,
tad sluša riječi: NE POŽELI TUĐEG ŽENIDBENOG DRUGA!
Zna on da je srce to iz kojeg dobre i zle želje izviru
a Bog mu samo dobro želi i da živi u radosti i miru.

Bog se za nas brine i za naše dobro kao Otac mari
i onda kad kaže: NE POŽELI NIKAKVE TUĐE STVARI!
Ljubav Božja ona je što nam je i ove riječi dala
jer požuda i pohlepa izvorom su mnogih zala.

M.G.

zapovijedi

Print

You may also like...