Category: Sveci

vg

Velika Gospa, 15.8.

Bez ljage grijeha samo jedna žena dušom i tijelom na nebo uznesena. Otajstvo je to svetih Božjih htijenja i nauk Crkve koji se ne mijenja. Sveto tijelo svete Majke u zemlji ne trune Anđeli...

klara saint

Sv. Klara

Prije osam stoljeća, u vrijeme svetog Franje, u gradu Asizu – još jedno sveto zvanje. Od jednog kršćanskog, a i pobožnog para na svijet dođe lijepa djevojčica Klara. Dok je rasla dobro ju je...

lovre 1

Sv. Lovro

U trećem stoljeću, kad su Rimljani moćni bili upitaju Lovru gdje su crkveno blago skrili. Da su siromasi blago Crkve Lovre tada reče pa ga neprijatelj zbog vjere na roštilju ispeče. Jedan od sedam...