FOTOGRAFIJE ČINE PROMJENE

FOTOGRAFIJE ČINE PROMJENE Na razne načine nas se nastoji zaplašiti tako da šutimo o onome što nije dobro. Na nama je da izabremo: pustiti da nas za-plaše… ili biti hrabri i pred sobom imati...