Category: Upoznajmo svoju vjeru

svijeća križ

Večernja molitva & ISPIT SAVJESTI

U Katoličkoj tradiciji svećenika i redovnika, (također i laika koji mole Večernju molitvu) predviđa se pauza za ispit savjesti o proteklom danu. Svrha toga je da se baci pogled unatrag i vidi gdje smo...

ISUS RIBARI

Božji POZIV upućen je I NAMA

(10.2.2019. Propovijed don Josip Mužić, Vepric) Zajednička poruka današnjih čitanja mogla bi se sažeti u jednu riječ: POZIV. Poziv Izaije/ Poziv Pavla/ Poziv Petra/ Prva dva poziva su vezana sa nadnaravnim događajem. U jednom...