Category: Biblija

križ uskrsnuće 2

Opet ćete me vidjeti

Isus učenike na rastanak podsjeti: »Malo, i više me nećete vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti.« Neki od učenika na to se zapitaju Kakva li istinu te riječi skrivaju. Što je to...

duh sveti

Djelovanje Duha Svetoga

S početka vam ove riječi nisam dao jer sam s vama bio. A sad odlazim k Onom koji me poslao. I nitko me od vas ne pita: ‘Kamo ideš?’ ‘Kuda ćeš, Gospodine?’ Naprotiv, žalošću...

vinograd

Trs i loza

Ja sam istinski trs, trs od Istine A moj Otac vinogradar što se za vinograd brine. Svaku lozu na meni koja roda ne daje On sječe, jer tu dobra ne poznaje, a svaku koja...