Category: Biblija – u poeziji

herod3

Isus pred Herodom

/Update/ Da je Isus iz Galileje Pilat sazna pa htjede da mu od Heroda dođe kazna Vidi da je Isus iz Herodove oblasti i zato ga predaje njegovoj vlasti. Od Luke evanđelista izvješća su...

križ uskrsnuće 2

Opet ćete me vidjeti

Isus učenike na rastanak podsjeti: »Malo, i više me nećete vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti.« Neki od učenika na to se zapitaju Kakva li istinu te riječi skrivaju. Što je to...

duh sveti

Djelovanje Duha Svetoga

S početka vam ove riječi nisam dao jer sam s vama bio. A sad odlazim k Onom koji me poslao. I nitko me od vas ne pita: ‘Kamo ideš?’ ‘Kuda ćeš, Gospodine?’ Naprotiv, žalošću...