Blago na nebu

NA GORI
O blagu na nebu

„Ne zgrćite sebi blago na zemlji,
gdje ga moljac i rđa nagrizaju
i gdje ga kradljivci kradu i potkapaju.  19

Zgrćite sebi blago na nebu
(a to blago je u Bogu!)
gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju
i gdje kradljivci ne potkapaju nit ukrasti mogu. 20

Doista, gdje će se tvoje blago kriti
ondje će i tvoje srce biti.  21

Nutarnja svijetlost

Oko je tijelu svijetiljka.
Ako ti je dakle oko bistro
i tvoje tijelo bit će svjetlost sama 22
Ako ti je pak oko nevaljalo
sve će tvoje tijelo biti tama.

Ako je dakle svjetlost
koja je u tebi – tama
kolika će istom
bti tama sama?  23

Ne može se služiti dvojici gospodara

Nitko ne može služiti dvojici gospodara.
Ili će jednog mrziti, a ljubav dat drugome:
ili će uz jednog prijanjati, a drugog prezirati.
Ne može se služiti bogatstvu i Bogu svome. 24

….  (Prema Mt 6,18-24)

(……………………………….)

Print

You may also like...