Ako vas mrze…

“Ako vas svijet mrzi znajte da je mene mrzio prije vas” (Iv 15,18)ako vas mrze

Print

You may also like...