Kako je Leonardo da Vinci tražio Judu

LEONARDO D VINCI

Kaže priča da je Leonardo de Vinci tražio model za Judu na Posljednjoj večeri i uputio se gradom tražeći ga. Konačno je našao jednog čovjeka odrpana odjela, raščupane kose, izgubljena pogleda i pomislio – Ovaj je najprikladniji za Judu. Djelovao je izgubljeno. Kad ga je upitao bili mu bio model za slikanje, ovaj beskućnik je pristao.

Tijekom slikanja siromah se najednom rasplakao.

Leonardo ga je upitao što mu se dogodilo.

– Zar me ne prepoznajete? – govorio je tužno. Ja sam isti onaj kojeg ste imali kao model prije nekoliko godina. Tada ste slikali – Isusa.

I Leonardo se nije mogao načuditi tome da je isti čovjek mogao doživjeti toliku promjenu u svom životu. Od života blaženog mira do života očajnika.

Je li ova priča istinita ili je samo legenda, manje je važno. Činjenica je da se ljudi u svom životnom vijeku uistinu mogu drastično promijeniti. Toliko, kao i ovaj čovjek iz priče – da vas najprije podsjećaju na Isusa, a kasnije – na Judu.

Print

You may also like...